fbpx
Odpiramo kliniko na Litostrojski v stolpnici Peca!

Politika uporabe piškotkov

Ta Politika uporabe piškotkov ureja, skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja in Politiko zasebnosti, razmerje med vami in NYD d.o.o., z registriranim naslovom in poslovnim naslovom na Prešernova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija (“NYD”) v zvezi z uporabo piškotkov in podobne tehnologije, kot so pixli in tag-i, (skupaj »piškotki«), da vas prepozna in od vas pridobi informacije ob obisku spletne strani ob dostopanju na in uporabi spletne strani www.testiraj.si in vseh morebitnih podstrani te spletne strani (“Spletna stran”).

1. Kaj so piškotki?

Piškotki somajhne tekstovne datoteke, ki se naložijo na vaš računalnik ali drugo napravo, ko obiščete našo spletno stran. Piškotke na vašo napravo naložimo sami (t.i. first-party cookies) ali pa jih naložijo tretje strani (t.i. third-party cookies). Z namestitvijo piškotkov zbiramo ali hranimo najrazličnejše informacije o vas, vaši napravi in načinu uporabe spletne strani. Te informacije nato uporabimo v več različnih namenov na primer, da si zapomnimo proizvode v vaši nakupovalni košarici ali pa, da vam prikažemo oglase, prilagoje vašim interesom, na drugih spletnih platformah. Glede na namen, za katerega se informacije, zbrane s posameznim piškotkom, uporabljajo, ločujemo med štirimi vrstami piškotkov; nujnimi ali tehničnimi piškotki, piškotki za funkcionalnost, piškotki za vzdrževanje in izboljševanje ter oglaševalskimi piškotki.

2.Katere vrste piškotkov uporabljamo in zakaj?

2.1. Nujni piškotki

Nujni piškotki so tehnični piškotki, ki so nujni za delovanje in uporabo spletne strani. Omogočajo nam tehnično delovanje spletne strani, njeno dostopnost in varnost.

Nujne piškotke uporabljamo:

 • da vam omogočimo dostopanje do spletne strani,
 • da vam zagotovimo varno uporabo spletne strani ter da zaznamo in preprečimo varnostne grožnje in zlonamerna dejanja,
 • za avtentifikacijo vašega dostopa do spletne strani,
 • za prikaz pop-up obvestil na spletni strani,
 • za povečanje hitrosti delovanja spletne strani in
 • da si zapomnimo proizvode, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico.

Kako jih zavrniti?

Ti piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ne morete zavrniti. Uporabo nujnih piškotkov lahko blokirate ali izbrišete v nastavitvah svojega brskalnika. V tem primeru, nekatere funkcije spletne strani in storitve na spletni strani morda ne bodo delovale pravilno ali pa bo njihovo delovanje onemogočeno.

2.2.Piškotki za funkcionalnost

Piškotke za funkcionalnost uporabljamo, da vas prepoznamo in si zapomnimo vaše že opravljene izbire in želje, ko se vrnete na našo spletno stran.

Funkcionalne piškotke uporabljamo:

 • da si zapomnimo, katere piškotke ste sprejeli in katere zavrnili,
 • da si zapomnimo vaše jezikovne nastavitve.

Kako jih zavrniti?

Ker piškotki za funkcionalnost za samo delovanje spletne strani niso nujni, lahko njihovo uporabo zavrnete tako, da izberete ustrezno možnost v našem orodju za upravljanje s piškotki, ki se nahaja spodaj. Poleg tega, lahko določene vrste piškotkov zavrnete v nastavitvah vašega brskalnika. Več o teh alternativnih možnostih zavrnitve piškotkov si lahko preberete v poglavju »Kako sprejeti ali zavrniti piškotke« spodaj.

2.3. Piškotki za vzdrževanje in izboljševanje

Piškotki za vzdrževanje in izboljševanje merijo pogostost vašega obiska spletne strani, zbirajo informacije o tem, kako se premikate po naši spletni strani in kako jo uporabljate. Na podlagi informacij o številu obiskov spletne strani, lokacijah, iz katerih uporabniki dostopajo do naše spletne strani, času dostopa do in o skupnem času uporabe spletne strani, nam pokažejo skupno statistiko uporabe naše spletne strani. Z njimi tudi ugotavljamo, kateri deli spletne strani so najbolj zanimivi za naše uporabnike in katere proizvode si naši obiskovalci največkrat ogledajo.

Piškotke za vzdrževanje in izboljševanje oziroma analitične piškotke uporabljamo:

 • da analiziramo in razumemo uporabo naše spletne strani,
 • za izboljšanje dizajna, delovanja in učinkovitosti spletne strani,
 • da našim uporabnik zagotovimo novo vsebino in nove proizvode, ki ustrezajo njihovim interesom in navadam in
 • za razumevanje učinkovitosti naših oglasov.

Kako jih zavrniti?

Ker piškotki za vzdrževanje in izboljševanje za samo delovanje spletne strani niso nujni, lahko njihovo uporabo zavrnete tako, da izberete ustrezno možnost v našem orodju za upravljanje s piškotki, ki se nahaja spodaj. Poleg tega, lahko določene vrste piškotkov zavrnete v nastavitvah vašega brskalnika. Več o teh alternativnih možnostih zavrnitve piškotkov si lahko preberete v poglavju »Kako sprejeti ali zavrniti piškotke« spodaj.

2.4.Oglaševalski piškotki

Oglaševalski piškotki nam pomagajo razumeti vas, vaše želje, interese in izbire, tako da nam pomagajo, da vas prepoznamo, da prepoznamo, kaj imate radi in si zapomnimo vaše navade in aktivnosti na spletu. S tem, ko sprejmete uporabo oglaševalskih piškotkov, nam dovoljujete zbiranje informacij o vas (npr.unikatno idetnifikacijo uporabnika ali user ID), vaši napravi (npr. IP naslov, informacije o brskalniku) in o tem, kako uporabljate našo spletno stran (npr. informacije o tem, da ste obiskali našo spletno stran, katere proizvode ste si na spletni strani ogledali in o tem, ali ste že pričeli s postopkom naročanja). Tako pridobljene informacije uporabljamo, da preprečimo ponavljanje oglasov, ki se vam prikazujejo in zagotovimo, da so naši oglasi pravilno prikazani. Poleg tega informacije, pridobljene s pomočjo oglaševalskih piškotkov, uporabljamo za oblikovanje vašega oglaševalskega profila in oglaševalskih profilov drugih oseb s podobnimi interesi, na podlagi katerih lahko izberemo in prikažemo vam in ostalim oglase, ki ustrezajo vašim interesom, izbiram in vzorcem brskanja po spletu.

Oglaševalske piškotke uporabljamo:

 • za prikazovanje oglasov, prilagojenih vašim interesom in izbiram, na primer prikazovanje oglasov o novih proizvodih, ki so podobni tistim, ki ste si jih ogledali,
 • za prikazovanje oglasov uporabnikom socialnih omrežij z interesi, podobnimi vašim,
 • za preprečevanje ponavljanja oglasov,
 • da zagotovimo pravilen prikaz oglasov,
 • za merjenje učinkovitosti oglasov.

Kako jih zavrniti?

Ker oglaševalski piškotki za samo delovanje spletne strani niso nujni, lahko njihovo uporabo zavrnete tako, da izberete ustrezno možnost v našem orodju za upravljanje s piškotki, ki se nahaja spodaj. Poleg tega, lahko določene vrste piškotkov zavrnete v nastavitvah vašega brskalnika. Več o teh alternativnih možnostih zavrnitve piškotkov si lahko preberete v poglavju »Kako sprejeti ali zavrniti piškotke« spodaj.

3. Katere informacije zbiramo preko piškotkov?

Piškotki nam in našim partnerjem pomagajo zbirati informacije o vas, vaših napravah in vaši uporabi naše spletne strani. Nekatere izmed teh informacij nam in našim partnerjem dajejo vpogled v vašo uporabo spletne strani, vaše izbire in preference ter tehnične specifikacije, brez da bi vas neposredno ali posredno identificirali, medtem ko vas lahko preko drugih prepoznamo, bodisi neposredno ali pa z združevanjem več zbranih informacij (v nadaljevanju osebni podatki).

Z uporabo piškotkov zbiramo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • osebni identifikatorji, npr. vaša unikatna identifikacija uporabnika (ang. User ID), identifikator piškotka ali pixla, IP naslov,
 • podatki o napravi, npr. tip naprave, identfikator naprave in informacije o uporabljanem brskalniku,
 • podatki o načinu brskanja in uporabi brskalnika, npr. podatki o vaših obiskih spletne strani, podatki o proizvodih, ki ste si jih ogledali na naši spletni strani in podatki in drugih vrstah dejavnosti na naši spletni strani,
 • vaš geografski položaj.

4. Kdo vse dostopa do (osebnih) podatkov pridobljenih preko piškotkov?

Da na strani omogočimo dodatne zmogljivosti in funkcionalnosti, kot so prikazovanje interaktivne vsebine preko YouTube in Facebook vmesnikov, analitika spletne strani ali pa oglaševanje, sami in pa s pomočjo tretjih oseb ob uporabi spletne strani omogočimo uporabo nekaterih dodatnih piškotkov. Ker so nekatere dodatne zmogljivosti in funkcionalnosti spletne strani zagotovoljene s strani naših poslovnih partnerjev, se lahko podatki, zbrani preko piškotkov ob uporabi spletne strani, neposredno prenesejo do poslovnega partnerja, ki konkretno dodatno zmogljivost in funkcionalnost spletne strani omogoča.

Tretje osebe, ki zagotavljajo takšne dodatne zmogljivosti in funkcionalnosti spletne strani in katerim so podatki pridobljeni preko piškotkov posredovani, so:

 • naše povezane družbe,
 • izvajalci analitičnih storitev in storitev pretvorbe (ang. conversion services), npr. Google Analytics, Google Optimize, Hotjar, Facebook in ostali,
 • partnerji, ki zagotavljajo interaktivno vsebino na spletni strani, npr. YouTube in Facebook,
 • izvajalci ciljanega in personaliziranega oglaševanja, npr. Google Ads, Facebook, Pinterest in ostali.

5.O katerih piškotkih točno govorimo?

Piškotki (»first-party« in »third-party«), kategorizirani po vrsti piškotka, so navedeni in obrazloženi v spodnji tabeli. Tabela vsebuje tudi povezavo do spletnih strani naših partnerjev, kjer si lahko preberete več o njihovi uporabi piškotkov, nameščenih med uporabo spletne strani.

PiškotekDomenaTipOpisTrajanje
_fbp.nyd.careAdvertisementThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.3 months
_ga.nyd.careAnalyticsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 years
_gid.nyd.careAnalyticsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form.1 day
_gat_UA-197070866-1.nyd.careAnalyticsThis is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.1 minute
_ga_0L5Q646Y3P.nyd.careOtherNo description2 years

6. Kako dolgo časa shranjujemo podatke, zbrane preko piškotkov?

Ponavadi podatke, zbrane s pomočjo piškotkov, ki niso osebni podatki, izbrišemo po poteku veljavnosti piškotka, razen če namen, za katerega je bil takšen podatek pridobljen, še obstoji. V tem primeru podatek izbrišemo takoj, ko namen pridobitve podatka preneha.

Osebne podatke, pridobljene s pomočjo piškotkov, hranimo dokler je to potrebno za izpolnitev namenov, za katere je bil osebni podatek pridobljen oziroma do umika soglasja za obdelavo osebnega podatka, če je bil osebni podatek pridobljen na podlagi soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Osebne podatke hranimo dlje v primeru, ko to zahtevajo naše obveznosti, določene v skladu z merodajnim pravom in v primeru, ko so ti pomembni za zaščito našega pravnega interesa in pravic. Ko poslovna potreba po uporabi osebnih podatkov preneha ali ko prenehajo obveznosti, ki nam nalagajo obvezno hrambo osebnih podatkov, osebne podatke izbrišemo ali, v kolikor izbris ni mogoč oziroma je to potrebno v statistične namene, anonimiziramo.

7. Kako sprejmete in zavrnete piškotke?

Samostojno lahko izberete, ali boste piškotke, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani, sprejeli in dopustili zbiranje informaciji z njihovo pomočjo ali pa jih boste zavrnili. Nujni piškotki so obvezni za pravilno delovanje spletne strani in se ne morejo zavrniti.

Z namestitvijo in uporabo piškotkov, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani, lahko upravljate v našem orodju za upravljanje s piškotki, ki se nahaja v obvestilu o piškotkih, ki se pojavi ob dostopanju do spletne strani in v poglavju spodaj. Orodje za upravljanje s piškotki vam omogoča, da sprejmete oziroma zavrnete uporabo posamezne vrste spletnih piškotkov, ki jih uporabljamo. Vaše nastavitve v orodju za upravljanje s piškotki veljajo zgolj za piškotke, naložene oziroma uporabljene ob dostopanju do naše spletne strani in zgolj za napravo, s katero ste urejali nastavitve piškotkov v orodju za upravljanje s piškotki. Vaše nastavitve oziroma spremembe nastavitev v orodju za upravljanje s piškotki veljajo zgolj za prihodnjo uporabo piškotkov na naši spletni strani.

Poleg uporabe orodja zaupravljanje s piškotki, lahko s piškotki upravljate tudi z uporabo nastavitev v vašem spletnem brskalniku, kjer lahko posamezno vrsto piškotkov sprejmete ali zavrnete na splošno za vse spletne strani. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov v vašem spletnem brskalniku, vam priporočamo, da informacije o tem poiščete v zavihku »pomoč« v vašem spletnem brskalniku, saj se nastavitve posameznega spletnega brskalnika razlikujejo odvisno od vrste brskalnika. Če v nastavitvah piškotkov v vašem spletnem brskalniku zavrnete piškotke, spletna stran lahko ne bo pravilno delovala oziroma bodo nekatere funkcionalnosti spletne strani omejene.

Oglaševalske piškotke tretjih oseb (ang. »third-party cookies«) lahko zavrnete univerzalno za vse spletne strani tako, da obiščete eno izmed naslednjih spletnih strani in izberete ustrezno izbiro: the Digital Advertising Alliance website, the Network Advertising Initiative website, ali Your Online Choices website (za obiskovalce iz EU).

8. Orodje za upravljanje s piškotki

Vaše izbire v orodju za upravljanje s piškotki veljajo zgolj za prihodnjo uporabo piškotkov na naši spletni strani in za nameščanje oziroma dostopanje do piškotkov na napravi, s katero dostopate do in spreminjate spodnje nastavitve piškotkov.

☒ NUJNI PIŠKOTKI

Nujni piškotki omogočajo delovanje osnovnih funkcij spletne strani, npr. funkcionalnost tehnične spletne strani, dostopnost in varnost. Ti piškotki so ključni za delovanje spletne strani in jih ni mogoče onemogočiti.

☐ PIŠKOTKI ZA FUNKCIONALNOST

S piškotki za funkcionalnost lahko prepoznamo in si zapomnimo vaše preference in izbiro. Če onemogočite te piškotke, nekatere ali vse od teh funkcije ne bodo delovale pravilno.

☐ PIŠKOTKI ZA VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE

Piškotki za vzdrževanje in izboljševanje nam pomagajo izboljšati našo stran tako, da zbirajo podatke o vaših obiskih in uporabi strani Malih junakov. Z uporabo teh podatkov lahko optimiziramo izgled, delovanje in učinkovitost strani, s čimer se izboljša uporabniška izkušnja.

☐ OGLAŠEVALSKI PIŠKOTKI

Piškotki za oglaševanje zbirajo podatke o vaših obiskih naše spletne strani in druge podatke o vas in vaših napravah, npr. kateri brskalnik uporabljate in vaš naslov IP, s čimer lahko gradimo oglaševalske profile, ki temeljijo na vaših željah, preferencah in navadah. S tem lahko vam in drugim kažemo personalizirane vsebine in oglase, ki so relevantni za vas.

9. Posredovanje osebnih podatkov, pridobljenih s piškotki, tretjim osebam

Vaše osebne podatke lahko delimo s kategorijami oseb, določenimi v poglavju »Kdo vse dostopa do osebnih podatkov pridobljenih preko piškotkov?«. Vaše osebne podatke lahko na podlagi zahteve posredujemo tudi regulatornim organom, odgovornim za nadzor nad pravilnim izvajanjem določb prava osebnih podatkov in drugim organom pregona, ki svojo zahtevo ustrezno opredelijo in utemeljijo. Osebne podatke v nekaterih primerih prenašamo izven Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«), a le pod pogojem, da takšen prenos osebnih podatkov dopušča evropsko pravo osebnih podatkov, torej, ko prenos osebnih podatkov poteka med državami EGS in tretjo državo, za katero je Evropska Komisija odločila, da zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov ali ko prenos osebnih podatkov poteka ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov ali v primeru drugih prenosov osebnih podatkov izven EGS, ki jih dovoljuje Splošna uredba o varstvu podatkov.

10. Pravice, ki jih imate iz naslova varstva in ohranjanja integritete osebnih podatkov

V zvezi z našo uporabo vaših osebnih podatkov lahko uveljavljate več pravic, in sicer pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov, pravico zahtevati omejitev uporabe vaših osebnih podatkov in pravico zahtevati, da vaše osebne podatke neposredno posredujemo drugemu upravljavcu. Več o vaših pravicah v zvezi z našo uporabo osebnih podatkov lahko izveste v naši

Če mislite, da naša uporaba osebnih podatkov ni skladna z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugimi določbami merodajnega prava, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

11. Dodatne informacije

Če imate kakršnakoli vprašanja o naši uporabi piškotkov in drugih podobnih tehnologij, nam lahko pišete na info@nyd.care.

©NYD d.o.o.  (Ljubljana, maj 2021)

Naroci se